* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Директор-розпорядник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Менеджмент", "Торгівля". Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки "Менеджмент"). Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; організаційну структуру управління підприємством, права та обов'язки працівників; режим роботи і правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і методи організації торгово-оперативного процесу; види, асортимент, товарознавчу характеристику товарів; правила продажу продовольчих і непродовольчих товарів; правила експлуатації торгово-технологічного обладнання; принципи оформлення торговельного залу і вітрин, розміщення і викладки товарів; методи вивчення попиту покупців, рекламування і реалізації товарів; торговий менеджмент; основи трудового законодавства; основи економіки праці; основні принципи раціонального планування та організації робочих місць; системи і методи оцінки організації та оплати праці; соціально-психологічні особливості управління персоналом; основи етики та психології в торгівлі; порядок ведення облікової та звітної документації; основи діловодства; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує організацію технологічно-оперативних процесів на підприємстві торгівлі. Контролює своєчасне оформлення та переоформлення торговельних залів та експозицій товарів, правильність застосування цін, наявність відповідно оформлених цінників. Забезпечує умови для збереження товарно-матеріальних цінностей. Використовує працівників на робочих місцях з урахуванням раціонального розподілу праці, кваліфікації та їх психофізіологічних рис, забезпечує умови для підвищення їх кваліфікації, створює сприятливий мікроклімат у трудовому колективі. Контролює повноту надаваної споживачам інформації про характеристики наявних у продажу товарів, консультує споживачів з питань наявності та розташування товарів у залах, контролює правильність надання споживачам додаткових послуг. Забезпечує своєчасне поповнення запасів товарів. Контролює правильне використання та експлуатацію торгово-технологічного обладнання. Наглядає за торговим процесом, розглядає претензії покупців щодо незадовільного обслуговування, приймає відповідні рішення. Вживає заходів щодо створення для споживачів комфортних умов, запобігання конфліктним ситуаціям. Вивчає попит і оцінює потреби і запити споживачів, готує пропозиції для керівництва підприємства щодо конкурентоспроможних видів і асортименту товарів з бажаними споживчими характеристиками. Бере участь у проведенні організаційно-технічних заходів щодо підвищення рівня обслуговування споживачів. Забезпечує додержання працівниками правил і норм з охорони праці, належний санітарно-технічний стан підприємства. Інформує керівництво про наявність у торговельних залах недоліків, бере участь в їх усуненні, в оцінці праці персоналу підприємства, підготовці і поданні пропозицій щодо заохочення працівників, які відзначилися у роботі. Проводить навчання і консультує працівників торговельних залів з питань організації торговельного обслуговування покупців. Бере участь у роботі кваліфікаційних атестаційних комісій.