* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Начальник бригади", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази та інші керівні, методичні і нормативні матеріали, що стосуються напряму розвитку галузі і тематики досліджень і розробок, що проводяться; організацію і планування проектних робіт; методи проведення досліджень і розробок, оцінку якості проектів, технічні вимоги до них; стандарти, технічні умови та інші нормативні матеріали з розроблення і оформлення технічної документації; методи проведення технічних розрахунків; передовий вітчизняний і світовий досвід проектування; основи стандартизації, основи патентування; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи трудового законодавства, економіки та організації виробництва.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує бригадою працівників зі створення комплексного проекту. Забезпечує виконання робіт високої якості у встановлені строки, на високому технічному рівні. Бере участь у розробленні перспективних та поточних планів робіт. Здійснює планування та координацію роботи бригади з розроблення окремих частин (розділів) проекту або окремих видів робіт і контролює виконання встановлених завдань кожним виконавцем. Керує розробленням програм, методик проведення робіт, техніко-економічних обґрунтувань і розрахунків, кошторисно-договірної документації, узгоджує їх з співвиконавцями та зацікавленими установами (організаціями). Контролює якість та своєчасність підготовки технічної документації, відповідність обладнання, яке передбачене у проекті, комплектувальних виробів і матеріалів чинним стандартам і технічним умовам. Здійснює експериментальну перевірку і дослідження нових конструктивних рішень, оцінює патентоспроможність. Узагальнює результати випробувань, керує складанням науково-технічних звітів. Керує випробуванням обладнання, що проектувалось бригадою, здійснює авторський нагляд за ним та забезпечує технічну допомогу під час його доведення і впровадження. Вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід виконання аналогічних робіт з метою їх використання під час проектування. Готує відгуки на науково-технічну документацію, яка надходить від інших організацій, проекти стандартів і технічних умов.