Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Майстер виробничої служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі і нормативно-правові акти, методичні та інші керівні матеріали, які регулюють порядок діяльності виробничої служби; технічні характеристики і вимоги до продукції, яка виробляється, або послуг, що надаються службою; технологію виробництва; правила технічної експлуатації устаткування; порядок тарифікації робіт та робітників; норми і розцінки на роботи, чинні положення з оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; правила з охорони праці; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання плану робіт виробничої служби у встановлені строки. Контролює додержання технологічної послідовності виконання робіт. Впроваджує заходи із запобігання браку і підвищення якості робіт, використання резервів підвищення продуктивності праці у виробничій службі. Забезпечує раціональне використання обладнання і транспортних засобів, економне витрачання матеріалів, відповідні умови для виконання робітниками встановлених норм виробітку. Вносить пропозиції щодо присвоєння та підвищення розрядів робітникам. Встановлює згідно з планом виробничі завдання робітникам, проводить виробничий інструктаж. Видає наряди, приймає роботу, оформляє завершені роботи, документи з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв. Контролює додержання робітниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм з охорони праці. Готує пропозиції щодо заохочення робітників або накладання стягнення на порушників трудової і виробничої дисципліни. Проводить роботу з підвищення рівня технічних знань робітників та веде виховну роботу в колективі.