* *

 Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Адміністратор залу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Старший адміністратор залу. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст або професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією продавця продовольчих (непродовольчих)) товарів 5 розряду, підвищення кваліфікації і стаж роботи адміністратором залу не менше 2 років. Адміністратор залу. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією продавця продовольчих (непродовольчих) товарів 5 розряду. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості товарів та послуг в торгівлі; асортимент, класифікацію та якісні характеристики товарів; роздрібні ціни на товари; ознаки браку та правила бракеражу; основні принципи формування асортименту товарів; принципи раціонального розміщення та викладання товарів у торговельному залі; схеми організації торгово-технологічного процесу; види торгово-технологічного обладнання і правила користування ним; принципи планування та оформлення торговельного залу, вітрин, основи організації реклами товарів; основи етики та психології в торгівлі; основи трудового законодавства; основи організації та нормування праці; системи і методи оцінки праці робітників обслуговування; основи маркетингу, менеджменту, економіки; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює організацію торгово-технологічного процесу, правильне оформлення торговельного залу, викладання товарів, наявність цінників, збереження товарно-матеріальних цінностей, додержання правил торгівлі, правильність застосування цін та якість надання торговельних послуг покупцям. Консультує покупців з питань розміщення товарів у магазині, наявності товарів у продажу, їх якості та цін. Контролює своєчасне поповнення робочого запасу товарів, правильне використання торговельно-технологічного обладнання. Розглядає претензії покупців, що пов'язані з торговельним обслуговуванням, та приймає обгрунтовані рішення. Вживає заходів щодо прискорення обслуговування покупців, створення для них комфортних умов торговельного обслуговування, запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій, що виникають під час обслуговування покупців. Стежить за раціональним розміщенням продавців, контролерів, касирів на робочих місцях. Контролює додержання працівниками правил безпечного ведення робіт, протипожежного захисту, виробничої санітарії та гігієни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Готує пропозиції щодо матеріального заохочення найбільш старанних працівників. Інформує керівництво підприємства (відділу, товарної секції) про наявні недоліки. Здійснює контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства щодо торговельного обслуговування населення.