Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Дробильник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дробильника 2 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи дробарок, дробильних агрегатів, дробильно-сортувальних установок, дезінтеграторів, копрів, грохотів, транспортних та аспіраційних пристроїв, допоміжного обладнання (сушарок, елеваторів тощо); схему подавання сировини на дробильні установки; технологічну схему обслуговуваної дільниці, правила і способи регулювання та налагодження обслуговуваного обладнання; режим дробіння, просівання; призначення та принцип роботи засобів вимірювань; вимоги до якості та ступеня дробіння; вплив засміченості й домішок на якість подрібнюваної сировини та матеріалів, напівфабрикатів; норми виходу готового продукту, відходів; допустимі втрати; класифікацію подрібненої сировини, матеріалів, напівфабрикатів за властивостями, видами, призначенням, диференційними ознаками; номери сит; норми навантажень на обладнання; послідовність пуску та зупинки, правила регулювання й налагодження, умови ефективного використання обслуговуваного обладнання; рецептуру (номенклатуру) компонентів та правила складання шихти; системи й режим змащування; види мастильних матеріалів; схеми підключення обладнання до електромережі, блокування, сигналізації; методи обезпилювання під час дробіння й транспортування; засоби герметизації обладнання; технічні умови на продукцію, що випускається; правила зберігання, складування, нанесення трафаретів (маркування), ведення ситового аналізу; будову ваг та правила користування вагами й іншим застосовуваним обладнанням та інструментом; правила користування пусковою апаратурою та засобами автоматизації й сигналізації; мету, правила та конкретні схеми забору проб; прилади, пристрої та апаратуру, що застосовується на різних стадіях оброблення проб; причини виникнення неполадок та способи їх усунення; основи слюсарної справи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес крупного, середнього й дрібного дробіння сировини, матеріалів, напівфабрикатів сухим та мокрим способом на дробарках, дробильних агрегатах, дробильно-сортувальних установках різних систем, дезінтеграторах, копрах, розтирачах з сортуванням (розсіванням), грохоченням на ручних або механічних ситах, грохотах, з сушінням, різанням, рубанням (або без них). Здійснює спостереження за технічним станом обладнання та його масло-господарством; огляд і чищення обладнання; прийняття й подавання сигналів, пуск і зупинку дробарок, живильників, конвеєрів, що живлять дробарку; регулювання подання води на зрошування, рівномірного завантаження та швидкості, продуктивності, зазорів між робочими механізмами дробарок залежно від виду сировини, матеріалів та їхньої величини; контроль за якістю сировини, матеріалів (за зовнішніми ознаками або ситовим аналізом), рівномірною вологістю шихти, системою змащування обладнання, системою автоматичного контролю та регулювання. Виконує дистанційне керування роботою дробарок, керування підіймально-транспортним обладнанням під час сортування і вилучення негабаритів, сторонніх предметів, неякісної сировини з дробарок. Визначає закінчення процесу дробіння та розподілення подрібненого матеріалу за бункерами залежно від сортності. Вмикає і вимикає системи гідрообезпилювання. Передає подрібнену сировину, матеріали на повторне дробіння, наступне оброблення або зберігання; спостерігає за сигналами, заправляє машини пальним під час роботи з двигунами внутрішнього згоряння; подрібнює проби, підносить і розбирає проби, готує бирки, мотузки та мішечки для проб; зважує, перемішує, скорочує проби; видаляє відквартовані проби у відвал, розфасовує, етикетує й пакує проби; прибирає просип у зоні обслуговування. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання, бере участь у його ремонті. Виконує стропальні роботи.

Спеціалізація
У разі обслуговування дробарок, подрібнювальних агрегатів, подрібнювально-сортувальних установок усіх схем продуктивністю понад 50 т/г до 200 т/г, а з подрібнювання вугілля та сланцю понад 400 т/г; подрібнення каміння у пересувних каменедробарках; механічного подрібнення проб.