* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник виробництва сульфату амонію 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва сульфату амонію 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему процесу одержання сульфату амонію; правила регулювання процесу; кінематичні схеми устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, схеми арматури та комунікацій; технологічні властивості сировини та готового продукту; технічні вимоги до готової продукції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання сульфату амонію методом нейтралізації або вакуум-кристалізації слабких розчинів сульфату амонію з відходів виробництва капролактаму на установці продуктивністю до 150 тис.т на рік або веде технологічний процес одержання сульфату амонію методом випаровування і кристалізації слабких розчинів сульфату амонію з відходів виробництва капролактаму на установці продуктивністю 150 тис.т на рік. Контролює та координує роботу підлеглого персоналу. Контролює та регулює температуру, тиск, концентрацію розчину, ступінь заповнення випарних апаратів; інтенсивність упарювання, кількість упарених лугів, подавання солі у центрифуги, пари, повітря і розчину сирого продукту, рівні лугів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та візуального спостереження. Вивантажує готовий продукт. Веде записи у виробничому журналі. Керує пуском та зупинкою випарних апаратів, центрифуг, сушарок різних систем, насосів, транспортерів та іншого устаткування, яке обслуговується. Стежить за їх роботою. Готує до ремонту та контролює ремонт устаткування. Перевіряє стан устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та комунікацій. Виконує простий ремонт устаткування.