* *
Інструкція для посади "Апаратник виробництва сульфату амонію 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник виробництва сульфату амонію 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва сульфату амонію 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему процесу одержання сульфату амонію;
      - правила регулювання процесу;
      - кінематичні схеми устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, схеми арматури та комунікацій;
      - технологічні властивості сировини та готового продукту;
      - технічні вимоги до готової продукції.

1.4. Апаратник виробництва сульфату амонію 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник виробництва сульфату амонію 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник виробництва сульфату амонію 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник виробництва сульфату амонію 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес одержання сульфату амонію методом нейтралізації або вакуум-кристалізації слабких розчинів сульфату амонію з відходів виробництва капролактаму на установці продуктивністю до 150 тис.т на рік або веде технологічний процес одержання сульфату амонію методом випаровування і кристалізації слабких розчинів сульфату амонію з відходів виробництва капролактаму на установці продуктивністю 150 тис.т на рік.

2.2. Контролює та координує роботу підлеглого персоналу.

2.3. Контролює та регулює температуру, тиск, концентрацію розчину, ступінь заповнення випарних апаратів; інтенсивність упарювання, кількість упарених лугів, подавання солі у центрифуги, пари, повітря і розчину сирого продукту, рівні лугів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та візуального спостереження.

2.4. Вивантажує готовий продукт.

2.5. Веде записи у виробничому журналі.

2.6. Керує пуском та зупинкою випарних апаратів, центрифуг, сушарок різних систем, насосів, транспортерів та іншого устаткування, яке обслуговується.

2.7. Стежить за їх роботою.

2.8. Готує до ремонту та контролює ремонт устаткування.

2.9. Перевіряє стан устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та комунікацій.

2.10. Виконує простий ремонт устаткування.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник виробництва сульфату амонію 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник виробництва сульфату амонію 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник виробництва сульфату амонію 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник виробництва сульфату амонію 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник виробництва сульфату амонію 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник виробництва сульфату амонію 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник виробництва сульфату амонію 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник виробництва сульфату амонію 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник виробництва сульфату амонію 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник виробництва сульфату амонію 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник виробництва сульфату амонію 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник виробництва сульфату амонію 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник виробництва сульфату амонію 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник виробництва сульфату амонію 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник виробництва сульфату амонію 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник виробництва сульфату амонію 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.