* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник виробництва сульфату амонію 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему процесу одержання сульфату амонію; правила регулювання процесу; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні властивості сировини та готового продукту; фізико-хімічні основи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання сульфату амонію на установці продуктивністю до 150 тис.т на рік. Контролює та регулює температуру, тиск, концентрацію розчину, подавання солі в центрифугу, пари, повітря, рівні лугів та інші показники технологічного режиму за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів, які провадяться. Стежить за роботою обладнання всієї установки. Готує обладнання установки до пуску та зупинки. Готує до ремонту, контролює ремонт та виконує простий ремонт обладнання. Керує підлеглими робітниками.