Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Апаратник з виробництва ванадію 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес вилуження ванадію з випаленої шихти; будову та принцип роботи апаратури вилуження і фільтрації, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та вентиляційних установок, порядок визначення за зовнішнім виглядом відвальних шламів, ступінь вилуження з них п'ятиокису ванадію; правила заправки фільтртканинами фільтрувального устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виробництва ванадію шляхом вилуження ванадію з випаленої шихти під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Завантажує агітатори (вилужувачі) шихтою, дозує подавання води під час водяного вилужування та кислоти під час кислотного вилужування. Стежить за температурою шихти, води, розчинів і за співвідношенням т:р (твердого до рідкого). Перекачує пульпу із агітаторів в фільтрувальне устаткування. Фільтрує водяні та кислотні розчини, перекачує їх в збірники відділення осаджування і перекачує оборотні розчини в агітатори кислотного вилужування. Перевантажує ручним способом шлам з водяних в кислотні фільтри та із кислотних фільтрів у відвальні бункери під час роботи на нутч-фільтрах. Промиває, очищає та заправляє вакуум-фільтри фільтртканинами. Стежить за станом фільтртканин, апаратурою та комунікацією. Відбирає проби. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь у його ремонті.