* *
Інструкція для посади "Апаратник з виробництва ванадію 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник з виробництва ванадію 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес вилуження ванадію з випаленої шихти;
      - будову та принцип роботи апаратури вилуження і фільтрації, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та вентиляційних установок, порядок визначення за зовнішнім виглядом відвальних шламів, ступінь вилуження з них п'ятиокису ванадію;
      - правила заправки фільтртканинами фільтрувального устаткування.

1.4. Апаратник з виробництва ванадію 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник з виробництва ванадію 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник з виробництва ванадію 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник з виробництва ванадію 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виробництва ванадію шляхом вилуження ванадію з випаленої шихти під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Завантажує агітатори (вилужувачі) шихтою, дозує подавання води під час водяного вилужування та кислоти під час кислотного вилужування.

2.3. Стежить за температурою шихти, води, розчинів і за співвідношенням т:р (твердого до рідкого).

2.4. Перекачує пульпу із агітаторів в фільтрувальне устаткування.

2.5. Фільтрує водяні та кислотні розчини, перекачує їх в збірники відділення осаджування і перекачує оборотні розчини в агітатори кислотного вилужування.

2.6. Перевантажує ручним способом шлам з водяних в кислотні фільтри та із кислотних фільтрів у відвальні бункери під час роботи на нутч-фільтрах.

2.7. Промиває, очищає та заправляє вакуум-фільтри фільтртканинами.

2.8. Стежить за станом фільтртканин, апаратурою та комунікацією.

2.9. Відбирає проби.

2.10. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь у його ремонті.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник з виробництва ванадію 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник з виробництва ванадію 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник з виробництва ванадію 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник з виробництва ванадію 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник з виробництва ванадію 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник з виробництва ванадію 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник з виробництва ванадію 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник з виробництва ванадію 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник з виробництва ванадію 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник з виробництва ванадію 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник з виробництва ванадію 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник з виробництва ванадію 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник з виробництва ванадію 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник з виробництва ванадію 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник з виробництва ванадію 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник з виробництва ванадію 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.