* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Заступник начальника відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 2 років або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, акти законодавства, що стосуються діяльності Держспецзв'язку та питань державної служби, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють діяльність у відповідній сфері управління; державну політику за напрямом діяльності відділу; основи державного управління, економіки, трудового законодавства, психології праці; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю відділу у межах повноважень, делегованих йому начальником відділу. У разі відсутності начальника відділу виконує його обов’язки. Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи відділу щодо реалізації державної політики у сфері державного урядового зв'язку. Здійснює у межах своєї компетенції та наданих повноважень контроль за станом справ у діяльності відділу, вживає необхідних заходів щодо його поліпшення. Відповідає за своєчасне та якісне виконання завдань, покладених на відділ; стан службової діяльності, ефективність використання наявних сил і засобів, дотримання законності в роботі; підготовку, виховання, дисципліну, морально-психологічний стан особового складу відділу; дотримання вимог нормативно-правових актів щодо збереження державної таємниці; внутрішній порядок, стан і збереження технічних засобів, виконання заходів техніки безпеки та пожежної безпеки. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд особовим складом відділу звернень від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань, що стосуються повноважень підрозділу, підготовку за ними проектів відповідних рішень. Планує організацію професійної підготовки особового складу відділу, здійснює контроль за її ходом. Постійно підвищує свій професійний рівень. Виконує інші доручення керівництва.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти відділ в органах Держспецзв'язку, органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції та у межах наданих повноважень; брати участь у перевірках органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій згідно з чинним законодавством у межах своєї компетенції; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу з питань, що стосуються його повноважень; у процесі виконання покладених на відділ завдань у межах наданих повноважень забезпечувати ділове листування з іншими органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підвідомчими підприємствами, установами, організаціями; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.