* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Заступник начальника відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 2 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп`ютері. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю відділу у межах делегованих начальником відділу повноважень. У разі відсутності начальника відділу виконує його обов’язки. Відповідає за: своєчасне та якісне виконання завдань, покладених на відділ; стан службової діяльності відділу, ефективність використання наявних сил і засобів, дотримання законності в роботі; підготовку, виховання, дисципліну, морально-психологічний стан особового складу відділу; дотримання вимог нормативно-правових актів щодо збереження державної таємниці; внутрішній порядок, стан і збереження технічних засобів, виконання заходів техніки безпеки та пожежної безпеки. Організує взаємодію з органами Держспецзв’язку та їх структурними підрозділами під час виконання функціональних завдань відділу. В умовах виконання професійних завдань аналізує стан і збереження технічних засобів, вносить керівництву відділу пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій, готує відповідні проекти рішень з цих питань. Надає підлеглим організаційно-методичну допомогу під час виконання ними функціональних завдань та обов`язків. Організовує і контролює своєчасний та якісний розгляд особовим складом відділу звернень від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань, що стосуються повноважень відділу, а також організовує підготовку за ними проектів відповідних рішень. Вживає заходів щодо удосконалення організації роботи відділу. Подає керівнику відділу у межах своєї компетенції пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення осіб особового складу відділу, заохочення та накладання стягнень. Планує організацію професійної підготовки особового складу відділу, здійснює контроль за її ходом. Контролює внутрішній розпорядок та визначений режим роботи особового складу відділу. Організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства. Постійно підвищує свій професійний рівень.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції закладу; одержувати в установленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на заклад завдань; вносити керівництву пропозиції щодо удосконалення роботи з питань, що належать до компетенції закладу; забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб начальницького складу Держспецзв’язку.