Категорія - Фахівці |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Кінооператор I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією кінооператора II категорії - не менше 2 років, творчі здібності, досвід зйомки складних постановницьких фільмів на високому художньому рівні не менше 2 повнометражних або 6 короткометражних художніх постановницьких, анімаційних чи науково-пізнавальних фільмів на високому художньому рівні з відмінною оцінкою роботи.

Знає та застосовує у діяльності: нормативні документи, які визначають напрями розвитку кінематографії, технологію фільмовиробництва; чинні державні стандарти і технічні умови; технологію фільмовиробництва; теорію і практику кінооператорського мистецтва; методи кіноосвітлення і кінокомпозиції, методи комбінованих і спеціальних видів кінозйомки; кольорознавство; експонометрію; кіноматеріали та їх характеристики; технологію обробки плівки; основні типи кінознімальної апаратури, їх кінематичні і оптичні схеми; електродвигуни та джерела енергії, що застосовуються під час зйомки; види і типи кінознімальних об'єктів та їх характеристики; засоби операторського транспорту; основи світлотехніки; види освітлювальної апаратури; порядок оформлення заявок і замовлень на необхідну апаратуру; історію національної і світової кінематографії; найновітніші досягнення національної і світової кінотехніки; правила експлуатації, транспортування і збереження кінознімальної апаратури, оптики, операторських механізмів, негативних кіноматеріалів і освітлювальної техніки; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Реалізує під керівництвом кінорежисера спільний задум в частині зображального вирішення фільму. Забезпечує достовірність відзнятого матеріалу, забезпечує високий художній рівень фільму, його зображальне трактування, достовірність портретних характеристик, світлотональну єдність відзнятого матеріалу, колористичне вирішення фільму в цілому, фотографічну і технічну якість зображення, раціональне використання всієї операторської техніки. Здійснює безпосередньо зйомку фільму, керує операторською групою і організовує її роботу. Бере участь у формуванні операторського складу знімальної групи. Складає перелік необхідних для зйомок апаратури, оптики, матеріалів, світлотехнічних пристроїв. Забезпечує виконання планових завдань та економну витрату кошторисних асигнувань. Бере участь у відборі дублів і обговоренні відзнятого матеріалу. Дає рекомендації установникам кольору і світла цеху обробки плівки щодо друкування позитива. Приймає від цеху обробки плівки спільно з відділом технічного контролю контрольну та еталонну копії картини. Бере участь у здаванні готової картини. Проводить роботу з удосконалення технології, підвищення продуктивності праці і запобігання операторському браку. Здійснює експериментальні роботи в галузі кінооператорського мистецтва.

Спеціалізація
Кінооператор художніх ігрових фільмів: здійснює планування освітлювальних містків у декораціях; бере участь у розробці зйомочних карток; виконує на зйомках доручення кінооператора-постановника; затверджує спільно з кінорежисером та художником-постановником ескізи декорацій, костюмів, макетів меблів, реквізиту, а також планувань та конструкторських розробок декорацій; здійснює спеціальні операторські проби гриму та костюмів персонажів. Кінооператор науково-пізнавальних та хронікально-документальних фільмів: забезпечує достовірність відзнятого матеріалу, портретних характеристик, достовірність розкриття наукового матеріалу; бере участь в роботі з консультантами, в розробленні всіх творчих, організаційних та технічних питань створення фільму. Кінооператор мультиплікаційних фільмів: реалізує творчий задум кінорежисера в частині образотворчого вирішення анімаційного фільму; затверджує разом з кінорежисером ескізи декорацій, костюмів тощо; знімає всі необхідні кадри анімаційного фільму, у тому числі павільйонні, натурні, хронікальні; стежить за якістю виготовлення написів і знімає їх; робить в процесі зйомки шторки, затемнення, витиснення, напливи.