Інструкція для посади "Кінооператор I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кінооператор I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією кінооператора II категорії - не менше 2 років, творчі здібності, досвід зйомки складних постановницьких фільмів на високому художньому рівні не менше 2 повнометражних або 6 короткометражних художніх постановницьких, анімаційних чи науково-пізнавальних фільмів на високому художньому рівні з відмінною оцінкою роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні документи, які визначають напрями розвитку кінематографії, технологію фільмовиробництва;
      - чинні державні стандарти і технічні умови;
      - технологію фільмовиробництва;
      - теорію і практику кінооператорського мистецтва;
      - методи кіноосвітлення і кінокомпозиції, методи комбінованих і спеціальних видів кінозйомки;
      - кольорознавство;
      - експонометрію;
      - кіноматеріали та їх характеристики;
      - технологію обробки плівки;
      - основні типи кінознімальної апаратури, їх кінематичні і оптичні схеми;
      - електродвигуни та джерела енергії, що застосовуються під час зйомки;
      - види і типи кінознімальних об'єктів та їх характеристики;
      - засоби операторського транспорту;
      - основи світлотехніки;
      - види освітлювальної апаратури;
      - порядок оформлення заявок і замовлень на необхідну апаратуру;
      - історію національної і світової кінематографії;
      - найновітніші досягнення національної і світової кінотехніки;
      - правила експлуатації, транспортування і збереження кінознімальної апаратури, оптики, операторських механізмів, негативних кіноматеріалів і освітлювальної техніки;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Кінооператор I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Кінооператор I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Кінооператор I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Кінооператор I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Реалізує під керівництвом кінорежисера спільний задум в частині зображального вирішення фільму.

2.2. Забезпечує достовірність відзнятого матеріалу, забезпечує високий художній рівень фільму, його зображальне трактування, достовірність портретних характеристик, світлотональну єдність відзнятого матеріалу, колористичне вирішення фільму в цілому, фотографічну і технічну якість зображення, раціональне використання всієї операторської техніки.

2.3. Здійснює безпосередньо зйомку фільму, керує операторською групою і організовує її роботу.

2.4. Бере участь у формуванні операторського складу знімальної групи.

2.5. Складає перелік необхідних для зйомок апаратури, оптики, матеріалів, світлотехнічних пристроїв.

2.6. Забезпечує виконання планових завдань та економну витрату кошторисних асигнувань.

2.7. Бере участь у відборі дублів і обговоренні відзнятого матеріалу.

2.8. Дає рекомендації установникам кольору і світла цеху обробки плівки щодо друкування позитива.

2.9. Приймає від цеху обробки плівки спільно з відділом технічного контролю контрольну та еталонну копії картини.

2.10. Бере участь у здаванні готової картини.

2.11. Проводить роботу з удосконалення технології, підвищення продуктивності праці і запобігання операторському браку.

2.12. Здійснює експериментальні роботи в галузі кінооператорського мистецтва.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Кінооператор I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Кінооператор I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Кінооператор I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Кінооператор I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Кінооператор I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Кінооператор I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Кінооператор I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Кінооператор I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Кінооператор I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Кінооператор I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Кінооператор I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Кінооператор I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Кінооператор I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Кінооператор I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Кінооператор I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Кінооператор I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Кінооператор художніх ігрових фільмів: здійснює планування освітлювальних містків у декораціях; бере участь у розробці зйомочних карток; виконує на зйомках доручення кінооператора-постановника; затверджує спільно з кінорежисером та художником-постановником ескізи декорацій, костюмів, макетів меблів, реквізиту, а також планувань та конструкторських розробок декорацій; здійснює спеціальні операторські проби гриму та костюмів персонажів.

5.2. Кінооператор науково-пізнавальних та хронікально-документальних фільмів: забезпечує достовірність відзнятого матеріалу, портретних характеристик, достовірність розкриття наукового матеріалу; бере участь в роботі з консультантами, в розробленні всіх творчих, організаційних та технічних питань створення фільму.

5.3. Кінооператор мультиплікаційних фільмів: реалізує творчий задум кінорежисера в частині образотворчого вирішення анімаційного фільму; затверджує разом з кінорежисером ескізи декорацій, костюмів тощо; знімає всі необхідні кадри анімаційного фільму, у тому числі павільйонні, натурні, хронікальні; стежить за якістю виготовлення написів і знімає їх; робить в процесі зйомки шторки, затемнення, витиснення, напливи.