Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Розливальник сталі 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи процесу розливання сталі: будову стопорного механізму проміжного та сталерозливного ковшів; склад та властивості вогнетривких матеріалів, що застосовуються для футерування сталерозливних ковшів і для набирання стопорів; типи виливниць та піддонів для різних марок сталі.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує стопорами проміжного пристрою під час розливання сталі з ковшів ємкістю до 100 т. Бере участь в розливанні сталі. Накриває зливки у виливницях кришками та знімає їх під керівництвом розливальника сталі вищої кваліфікації. Завантажує у виливниці графіт, люнкерит, алюміній та інші термічні суміші. Ламає футеровку сталерозливних і проміжних ковшів. Зачищає та засипає кристалізатори, очищає воронки, колектори, масломастильник та готує їх до розливання плавки. Готує матеріали та технологічний інструмент до розливання. Завчасно змазує кристалізатори. Прибирає скрап, шлак та сміття в розливному прольоті. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.