* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Провідний художник-мультиплікатор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією художника-мультиплікатора I категорії - не менше 3 років, досконале володіння необхідними творчими здібностями та майстерністю, творча індивідуальність у розробленні та виконанні окремих сцен і цілих епізодів мультиплікаційного фільму.

Знає та застосовує у діяльності: основи малюнку і пантоміми; кольорознавство; історію образотворчого мистецтва; історію національної і світової кінематографії; основи музичного і звукового оформлення фільму; основи кінооператорської професії і монтажу фільмів; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює графічне оформлення документальних і науково-просвітницьких фільмів, кіножурналів і спецвипусків відповідно до завдання кінорежисера. Розроблює ескізи мультиплікаційних вставок та інших кадрів, пов'язаних з художнім оформленням фільмів і виконує їх в натурі. Проводить зйомку цих кадрів з кінооператором комбінованих зйомок. Виконує графічне оформлення фільму у встановлені строки, забезпечуючи його художню і технічну якість.

Спеціалізація
Художник-аніматор: розроблює серії послідовних малюнків, компоновок або фаз руху ляльок при покадровій зйомці; бере участь у створенні всіх діючих у сцені персонажів, відпрацьовуючи характер образів, рух, міміку, жести, артикуляцію у відповідності з мізансценами і типажами; визначає і фіксує в експозиційних аркушах всі елементи руху персонажа (синхронність дії з музично-мовною фонограмою, характер і кількість проміжних фаз, розподіл сцен по шарах, розрахунок руху панорам, запис наїздів і від'їздів знімальної камери, напливів); робить розрахунок руху ляльки у тримірному вимірі, а також розрахунок підвіски ляльок при пересуванні їх у повітрі (але не на макеті) і розрахунок з'єднаних панорам знімальної камери з фоном і лялькою.