* *
Інструкція для посади "Провідний художник-мультиплікатор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний художник-мультиплікатор" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією художника-мультиплікатора I категорії - не менше 3 років, досконале володіння необхідними творчими здібностями та майстерністю, творча індивідуальність у розробленні та виконанні окремих сцен і цілих епізодів мультиплікаційного фільму. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи малюнку і пантоміми;
      - кольорознавство;
      - історію образотворчого мистецтва;
      - історію національної і світової кінематографії;
      - основи музичного і звукового оформлення фільму;
      - основи кінооператорської професії і монтажу фільмів;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний художник-мультиплікатор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний художник-мультиплікатор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний художник-мультиплікатор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний художник-мультиплікатор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює графічне оформлення документальних і науково-просвітницьких фільмів, кіножурналів і спецвипусків відповідно до завдання кінорежисера.

2.2. Розроблює ескізи мультиплікаційних вставок та інших кадрів, пов'язаних з художнім оформленням фільмів і виконує їх в натурі.

2.3. Проводить зйомку цих кадрів з кінооператором комбінованих зйомок.

2.4. Виконує графічне оформлення фільму у встановлені строки, забезпечуючи його художню і технічну якість.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний художник-мультиплікатор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний художник-мультиплікатор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний художник-мультиплікатор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний художник-мультиплікатор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний художник-мультиплікатор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний художник-мультиплікатор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний художник-мультиплікатор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний художник-мультиплікатор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний художник-мультиплікатор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний художник-мультиплікатор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний художник-мультиплікатор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний художник-мультиплікатор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний художник-мультиплікатор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний художник-мультиплікатор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний художник-мультиплікатор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний художник-мультиплікатор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Художник-аніматор: розроблює серії послідовних малюнків, компоновок або фаз руху ляльок при покадровій зйомці; бере участь у створенні всіх діючих у сцені персонажів, відпрацьовуючи характер образів, рух, міміку, жести, артикуляцію у відповідності з мізансценами і типажами; визначає і фіксує в експозиційних аркушах всі елементи руху персонажа (синхронність дії з музично-мовною фонограмою, характер і кількість проміжних фаз, розподіл сцен по шарах, розрахунок руху панорам, запис наїздів і від'їздів знімальної камери, напливів); робить розрахунок руху ляльки у тримірному вимірі, а також розрахунок підвіски ляльок при пересуванні їх у повітрі (але не на макеті) і розрахунок з'єднаних панорам знімальної камери з фоном і лялькою.