* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність
Інструкція для посади "Диригент II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; методологію творчого процесу; теорію диригування; основи сценічного оформлення; класичний та сучасний репертуар; історію музики і театру; основи музичної драматургії, акторської майстерності; методику вокальної педагогіки, вокального мистецтва, роботи із співаками над партіями; основи економіки, організацію праці та управління; основи авторського права; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює самостійно музичну роботу з постановки нових і поновлення раніше створених вистав (програм). Диригує оркестром. Вводить разом з режисером-постановником нових виконавців партій, проводить виховну роботу з творчим колективом, здійснює контроль за якістю вистав (програм) поточного репертуару. Організує роботу з підготовки і випуску дорученої йому вистави (програми). Розробляє план проведення репетиційного процесу. За дорученням керівництва проводить роботу з композиторами над новими творами. Забезпечує своєчасний випуск дорученої йому постановки в межах передбачених термінів і витрат. Бере участь у заходах з вивчення глядацької аудиторії і популяризації досягнень музичного мистецтва, в заходах з підвищення кваліфікації творчих працівників.