Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Головний інженер-інспектор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативно-правові акти, методичні матеріали стосовно виконання інженерно-інспекційних робіт на підприємстві; профіль, спеціалізацію та особливості організаційно-технологічної структури підприємства, перспективи його розвитку; порядок та методи планування роботи з контролю виробництва; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи механізмів та устаткування, правила експлуатації та організацію їх ремонту; основи технології виробництва продукції підприємства; положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації; передовий вітчизняний та світовий досвід у сфері організації контролю та керування виробництвом; основи економіки, організацію виробництва, праці та управління, основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує нагляд за технічним станом і безпечною експлуатацією механізмів та устаткування на підприємстві. Бере участь у розгляді технічної документації, нормативів, робочих креслень і ремонтних відомостей на механізми та устаткування. Забезпечує контроль якості монтажу і ремонту механізмів та устаткування, своєчасність проведення випробувань у необхідному обсязі, своєчасність та повноту проведення планово-запобіжних ремонтів. Організовує інспектування робочих місць для визначення їх відповідності правилам і нормам з охорони праці, забезпечення відповідності умов праці, механізмів та устаткування державним, галузевим та чинним на підприємстві нормам, правилам і стандартам. Організовує інспектування кінцевих продуктів або їх елементів для встановлення їх відповідності технічним вимогам і стандартам. Контролює виконання персоналом вимог виробничих інструкцій. Організовує та бере участь у роботі комісій з розслідування аварій та поломок механізмів і устаткування, розробленні пропозицій щодо їх запобігання, оформленні результатів розслідування. Контролює відповідно до чинних правил правильне ведення і склад технічної документації під час експлуатації і ремонту механізмів та устаткування. Вивчає та узагальнює передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері організації контролю та керування виробництвом, сприяє його впровадженню на підприємстві. Керує працівниками, які здійснюють інженерно-інспекційні роботи на підприємстві.