Категорія - Професіонали |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Гідробіолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: санітарну гідробіологію, методи контролю гідробіологічних показників; технологію водопідготовки; лабораторне обладнання, прилади і правила їх експлуатації, Державні та міжнародні стандарти, стандарти підприємства; технічні вимоги, положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо очистки та контролю якості питної води; вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід в галузі виробництва і контролю; організацію лабораторного виробництва, основи трудового законодавства, правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить якісний і кількісний контроль мікрофлори та мікрофауни, тобто наявності фітопланктону та зооорганізмів (далі - гідробіологічний контроль) води згідно прийнятих Державних, міжнародних стандартів та стандартів підприємства. Впроваджує в роботу нові чинні нормативні документи по гідробіологічному контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки на очисних спорудах питної води, осадах; фільтруючих матеріалах. Впроваджує в роботу нові прилади та методики, які забезпечують контроль якості питної води згідно встановлених нормативів. Організує та проводить внутрішній контроль гідробіологічного дослідження якості води. Контролює правильність записів і ведення робочих журналів. Організовує і здійснює необхідний облік і звітність про виконану роботу. Систематично вивчає вітчизняні, зарубіжні науково-технічні досягнення та передовий досвід у галузі гідробіологічного контролю якості води та технології водопідготовки.

Спеціалізація
Роботи по контролю мікрофлори та мікрофауни води: джерела водопостачання, по етапах очистки на водоочисній станції, питній воді