Категорія - Професіонали |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Геолог II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією геолога (розрізу шахти) не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються геологічної служби; технологію проведення геологорозвідувальних робіт та вимоги до якості їх проведення; порядок розрахунку запасів корисних копалин, подання і затвердження геологічних звітів; вимоги до якості вугілля, що видобувається; види геологорозвідувального обладнання та правила його експлуатації; порядок підрахунку запасів корисних копалин; правила ведення, обліку і зберігання геологічної документації та матеріалів; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід проведення геологорозвідувальних робіт; основи економіки, організації виробництва та праці; основи трудового законодавства та законодавства з охорони природи, надр; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує на закріплених ділянках шахти (розрізу) комплекс геологічних робіт з вивчення залеглих вугільних пластів та побічних порід. Проводить випробування гірничих виробок, відбір зразків порід корисних копалин для дослідження і поповнення еталонних колекцій з родовища. Здійснює: геологічний нагляд за напрямком гірничоексплуатаційних і розвідувальних робіт, повнотою і якістю відпрацювання родовищ у межах дільниці, впровадженням заходів захисту гірничих виробок від впливів підземних і паводкових вод; прогноз гірничо-геологічних умов відпрацювання пластів вугілля; геологічний нагляд за розробленням і впровадженням комплексу заходів з безпечного проведення гірничих робіт на пластах, які небезпечні через раптові викиди вугілля, породи, газу; контроль під час проведення прострільних та інших геофізичних досліджень у свердловинах, за проведенням робіт щодо осушення шахт і розрізів, ліквідаційним тампонуванням свердловин, виконанням геологічних робіт на шахтових полях. Бере участь: у розробленні планів розвитку гірничих робіт в експлуатаційній розвідці; у розробленні й виконанні заходів щодо охорони земної поверхні та розташованих на ній будівель, споруд, водоймищ, і насаджень від шкідливого впливу гірничих робіт; у розрахунках втрат, балансових і виробничих запасів вугілля; у розробленні та впровадженні заходів, з удосконалення методів проведення геологічних робіт, впровадження нової техніки і технології; у роботі комісій з розслідування аварій, пов'язаних з проривами води та підтоплення гірничих виробок. Веде: облік руху розвіданих і готових до виймання запасів корисних копалин, видобування на дільниці та експлуатаційних втрат; основну та обмінну гірничографічну документацію.