Категорія - Робітники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Контролер на контрольно-пропускному пункті", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, положення, інструкції, нормативні та інші керівні документи, що регламентують пропускний режим та охорону приміщень та території закладу, установи, підприємства; структуру установи та режим роботи її служб; правила внутрішнього трудового розпорядку; порядок одержання, обліку і зберігання перепусток; форми службових документів щодо організації пропускного режиму та охорони приміщень; правила експлуатації засобів зв'язку; основи організації роботи чергової частини.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Оформляє і видає відповідно до встановленого порядку тимчасові перепустки, перевіряє пропускні документи, які надають право проходу (виходу) або в'їзду (виїзду) на територію закладу. Забезпечує виконання встановлених правил закриття (відкриття) об'єкта. Охороняє приміщення, майно, матеріальні цінності, що перебувають у межах контрольно-пропускного пункту. Пропускає і випускає працівників об'єкта, відвідувачів, автомобільний та інші види транспорту з території об'єкта в порядку і за зразками документів, затверджених власником об'єкта або уповноваженим ним органом згідно із встановленим пропускним режимом. Звіряє дані супровідних документів, виявляє належність поданих особистих документів особі пред'явника. Здійснює періодичний контроль справності сигналізаційних пристроїв, засобів зв'язку, контрольно-спостережних приладів та освітлення. Реєструє у журналах або інших формах документів і веде облік отриманих, виданих, повернених і незаповнених бланків і перепусток, складає щоденні звіти та готує необхідні довідки, пов'язані з оформленням пропускних документів. Контролює виконання розпорядку дня і керує поданням встановлених сигналів. Здійснює оперативний зв'язок між структурними підрозділами. Виконує правила охорони праці.