Інструкція для посади "Контролер на контрольно-пропускному пункті", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер на контрольно-пропускному пункті" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, положення, інструкції, нормативні та інші керівні документи, що регламентують пропускний режим та охорону приміщень та території закладу, установи, підприємства;
      - структуру установи та режим роботи її служб;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - порядок одержання, обліку і зберігання перепусток;
      - форми службових документів щодо організації пропускного режиму та охорони приміщень;
      - правила експлуатації засобів зв'язку;
      - основи організації роботи чергової частини.

1.4. Контролер на контрольно-пропускному пункті призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер на контрольно-пропускному пункті підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер на контрольно-пропускному пункті керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер на контрольно-пропускному пункті під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Оформляє і видає відповідно до встановленого порядку тимчасові перепустки, перевіряє пропускні документи, які надають право проходу (виходу) або в'їзду (виїзду) на територію закладу.

2.2. Забезпечує виконання встановлених правил закриття (відкриття) об'єкта.

2.3. Охороняє приміщення, майно, матеріальні цінності, що перебувають у межах контрольно-пропускного пункту.

2.4. Пропускає і випускає працівників об'єкта, відвідувачів, автомобільний та інші види транспорту з території об'єкта в порядку і за зразками документів, затверджених власником об'єкта або уповноваженим ним органом згідно із встановленим пропускним режимом.

2.5. Звіряє дані супровідних документів, виявляє належність поданих особистих документів особі пред'явника.

2.6. Здійснює періодичний контроль справності сигналізаційних пристроїв, засобів зв'язку, контрольно-спостережних приладів та освітлення.

2.7. Реєструє у журналах або інших формах документів і веде облік отриманих, виданих, повернених і незаповнених бланків і перепусток, складає щоденні звіти та готує необхідні довідки, пов'язані з оформленням пропускних документів.

2.8. Контролює виконання розпорядку дня і керує поданням встановлених сигналів.

2.9. Здійснює оперативний зв'язок між структурними підрозділами.

2.10. Виконує правила охорони праці.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер на контрольно-пропускному пункті має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер на контрольно-пропускному пункті має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер на контрольно-пропускному пункті має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер на контрольно-пропускному пункті має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер на контрольно-пропускному пункті має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер на контрольно-пропускному пункті має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер на контрольно-пропускному пункті має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер на контрольно-пропускному пункті має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер на контрольно-пропускному пункті має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер на контрольно-пропускному пункті несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер на контрольно-пропускному пункті несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер на контрольно-пропускному пункті несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер на контрольно-пропускному пункті несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер на контрольно-пропускному пункті несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер на контрольно-пропускному пункті несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер на контрольно-пропускному пункті несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.