Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналізаційного господарства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні; методичні та нормативні матеріали щодо оперативного керування в системі водопровідно-каналізаційного господарства; правила технічної експлуатації систем водопостачання, водовідведення; технологічний процес водопідготовки, водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод; структуру підприємства, схеми водопостачання і водовідведення; виробничі потужності водопровідного та каналізаційного господарства, конструктивні особливості і технічні характеристики устаткування насосних станцій водопроводу і каналізації, режим їх роботи; засоби механізації інженерно-технічних робіт; організацію оперативного обліку виробництва; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; перспективу розвитку водопровідного та каналізаційного господарства; досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки в галузі водопостачання і водовідведення та досвід передових підприємств щодо організації аварійно-диспетчерської служби.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує оптимальний режим роботи систем водопостачання, водовідведення. Координує діяльність аварійно-диспетчерської служби (АДС) водопровідного та каналізаційного господарства (ВКГ) з іншими аварійними службами міста. Вживає термінових заходів для локалізації та ліквідації аварій і пошкоджень у системі ВКГ. Розв'язує питання передислокації робочої сили, механізмів і транспорту на місця пошкоджень. Аналізує причини аварій, пошкоджень. Аналізує показники роботи системи з метою виявлення причин відхилень від заданого режиму, порушення технологічного процесу. Розробляє заходи щодо вдосконалення аварійно-диспетчерської служби. Затверджує графіки роботи чергового персоналу АДС. Забезпечує підвищення кваліфікації персоналу АДС, упровадження нових засобів механізації та автоматизації. Здійснює постійний контроль за технічно правильною експлуатацією обладнання. Забезпечує найсприятливіші умови роботи, підвищення культури виробництва. Контролює правильність ведення документації, своєчасність складання звітів за встановленими формами. Контролює додержання працівниками АДС виробничої і трудової дисципліни, правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Вивчає передовий досвід у галузі оперативного управління виробництвом. Бере участь у розробленні та здійсненні планів організації виробництва, праці та управління.