Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник сушіння 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника сушіння 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему процесу сушіння; конструкцію основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини; технологічний режим і правила регулювання процесу; правила відбору проб і методику проведення аналізу; державні стандарти і технічні умови до сировини та готової продукції; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес сушіння гранульованого поліетилентерефталату, гранульованого суперфосфату, нітрофоски, поліхлорвінілової смоли на сушарках різного типу, синтетичного каучуку в дрібняку або стрічці каучуку на багатоходових сушильних агрегатах, у виробництві синтетичних миючих засобів, пантотенату кальцію; або одночасне сушіння на сушарках безперервної дії більше трьох продуктів (в аніліно-фарбовому виробництві); або сушіння продуктів у "киплячому шарі", поліацетальноі смоли у виробництві поліформальдегіду, фосфоритного концентрату з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів. Провадить контрольні аналізи. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, за станом та роботою устаткування. Заміряє витрати сировини та вихід готового продукту. Оцінює їх якість за результатами аналізів. Бере участь в ремонтних роботах основного та допоміжного устаткування.