Інструкція для посади "Апаратник сушіння 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник сушіння 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника сушіння 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему процесу сушіння;
      - конструкцію основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини;
      - технологічний режим і правила регулювання процесу;
      - правила відбору проб і методику проведення аналізу;
      - державні стандарти і технічні умови до сировини та готової продукції;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник сушіння 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник сушіння 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник сушіння 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник сушіння 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес сушіння гранульованого поліетилентерефталату, гранульованого суперфосфату, нітрофоски, поліхлорвінілової смоли на сушарках різного типу, синтетичного каучуку в дрібняку або стрічці каучуку на багатоходових сушильних агрегатах, у виробництві синтетичних миючих засобів, пантотенату кальцію; або одночасне сушіння на сушарках безперервної дії більше трьох продуктів (в аніліно-фарбовому виробництві); або сушіння продуктів у "киплячому шарі", поліацетальноі смоли у виробництві поліформальдегіду, фосфоритного концентрату з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації.

2.2. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій.

2.3. Коректує процес за результатами аналізів.

2.4. Провадить контрольні аналізи.

2.5. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, за станом та роботою устаткування.

2.6. Заміряє витрати сировини та вихід готового продукту.

2.7. Оцінює їх якість за результатами аналізів.

2.8. Бере участь в ремонтних роботах основного та допоміжного устаткування.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник сушіння 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник сушіння 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник сушіння 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник сушіння 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник сушіння 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник сушіння 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник сушіння 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник сушіння 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник сушіння 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник сушіння 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник сушіння 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник сушіння 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник сушіння 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник сушіння 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник сушіння 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник сушіння 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.