* *
Інструкція для посади "Апаратник сушіння 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник сушіння 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника сушіння 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес та схему дільниці, яка обслуговується;
      - будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, щита керування;
      - схему арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини;
      - технологічний режим і правила регулювання процесу;
      - вимоги до сировини та готової продукції;
      - правила відбору проб і методику проведення аналізів;
      - вимоги до сировини та готової продукції;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник сушіння 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник сушіння 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник сушіння 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник сушіння 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес сушіння твердих сипучих речовин або виробів, які вимагають особливо точного дотримання технологічного режиму (вибухо- та вогнебезпечні, отруйні, лабільні, які дорого коштують), в сушильних апаратах складної конструкції (барабанні, тунельні, розпилювальні, обертаючі, турбінно-поличні, вакуум-сушарки, сублімаційні, ліофільні та ін.), або веде процес сушіння методом виморожування і в "киплячому шарі", або веде технологічний процес сушіння, термостабілізації або витяжки волокна відповідно до робочої інструкції.

2.2. Перемішує продукт, який висушується, виводить пічні гази, повітря та пари або конденсат, уловлює пил або пари.

2.3. Приймає джгут в прядильній частині агрегату (при сушінні волокна), заправляє його на барабани сушарки, в антистатичний іонізатор, в установку термостабілізації або гарячої витяжки, гофровану та різальну машини.

2.4. Контролює та регулює параметри технологічного режиму: вміст вологи, тиск, вакуум, температуру вхідних та вихідних газів, витрати палива на всіх стадіях дільниці, яка обслуговується, за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів.

2.5. Контролює та регулює температуру в сушарці по зонах стабілізатора або машині гарячої витяжки за допомогою щита керування та контрольно-вимірювальних приладів, швидкість обертання барабанів та вальців.

2.6. Провадить аналізи; запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх.

2.7. Веде облік витрат палива, кількості продукції, яка отримується.

2.8. Обслуговує сушильні апарати, вентилятори, топки, шнеки, циклони, бойлерні установки та інше устаткування.

2.9. Виконує простий ремонт устаткування.

2.10. Керує апаратниками нижчої кваліфікації за їх наявністю.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник сушіння 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник сушіння 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник сушіння 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник сушіння 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник сушіння 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник сушіння 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник сушіння 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник сушіння 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник сушіння 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник сушіння 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник сушіння 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник сушіння 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник сушіння 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник сушіння 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник сушіння 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник сушіння 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Веде технологічний процес сушіння препаратів мікробіологічного синтезу на вакуум-барабанних, сублімаційних, стрічкових, розпилювальних сушарках під керівництвом апаратника вищої валіфікації.