Категорія - Фахівці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Командир повітряного судна", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Наявність свідоцтва командира повітряного судна, допуску до польотів на даному типі повітряних суден. У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови у обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; накази, постанови, керівництва, інструкції, керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), які регламентують діяльність цивільної авіації; керівництва виконання польотів, рівень професійної підготовки членів екіпажу та заходи щодо його підвищення, фразеологію радіообміну і правила ведення радіозв'язку, положення про льотну службу, Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації України; основи трудового законодавства; правила І норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Володіє технікою пілотування і літаководіння на рівні, який забезпечує безпечне виконання польоту. Організовує роботу членів екіпажу на землі та в польоті відповідно до вимог керівництва з виконання польотів та інших документів Укравіатрансу щодо забезпечення безпеки, регулярності польотів і культури обслуговування пасажирів. Додержується передпольотного відпочинку. Уміє правильно оцінювати метеорологічну і навігаційну обстановку. У повному обсязі готує екіпаж до польотів та керує передпольотною підготовкою екіпажу. Контролює відповідно до керівництва з льотної експлуатації та технології роботи екіпажу стан готовності повітряних суден. Виконує політ відповідно до завдання, плану польоту та правил експлуатації повітряних суден згідно з вимогами керівництва з льотної експлуатації. Піклується про пасажирів, вживає заходів щодо забезпечення їх безпеки, цілості повітряних суден і вантажів, що знаходяться на його борту і польотної документації. Надає, якщо це можна зробити без загрози довіреному йому судну, пасажирам та екіпажу, допомогу повітряним, морським і річковим суднам, а також людям, що потрапили в небезпеку, які зазнають лиха у разі одержання сигналу небезпеки або в разі виявлення їх з негайним повідомленням органу управління повітряним рухом про місце і характер небезпеки або лиха та поданій або можливій допомозі. Оглядає згідно з керівництвом льотної експлуатації повітряних суден після посадки і зарулювання на стоянку, якщо це необхідно, робить запис у відповідній технічній документації про роботу і стан авіаційної техніки. Проводить розбір польоту (польотів) з екіпажем. Дотримується виконання вимог чинного керівництва виконання польотів, інших нормативних документів цивільної авіації в Україні у частині, що стосується його. Організовує підготовку екіпажу до виконання завдання на політ. Забезпечує безпечне виконання кожного польоту та виконання завдання на політ незалежно від того пілотує він повітряне судно особисто чи передав керування другому пілоту. Забезпечує своєчасне внесення у відповідну технічну документацію зауважень про виявлені несправності повітряного судна на землі й у польоті, про відхилення в роботі повітряного судна або його системи.