Категорія - Робітники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Агент з організації обслуговування авіаперевезень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; основні положення трудового законодавства, накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію пасажирських та поштово-вантажних перевезень; технологію та організацію робіт, що виконуються; економіку та географію повітряного транспорту та регіону, що обслуговується, розклад руху та добовий план польотів; правила ведення актово-претензійної роботи; основні положення Єдиної державної системи діловодства; основи психології, етики, наукової організації праці та управління виробництвом; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; у разі роботи з іноземними пасажирами - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботу з обслуговування пасажирських та поштово-вантажних перевезень. Здійснює оформлення відповідних документів, розглядає скарги та претензії. Приймає та передає інформацію. Складає встановлену документацію та звітність.