* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник вакуумування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництва без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; процес отримання вакууму і технологічний режим; будову, принцип роботи ежекторів, основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; призначення та схему комунікацій; режим догляду за устаткуванням; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес отримання вакууму шляхом конденсації пари з холодною водою та ежекцією пари на пароежекційній установці згідно з робочою інструкцією. Контролює та регулює подавання води, повітря, тиску пари, температуру, вакуум за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами аналізів. Відбирає проби. Стежить за роботою і обслуговує ежектори, холодильники, конденсатори, фільтри, краплевіддільники та інше устаткування. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування. Провадить простий ремонт.