* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник вакуумування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника вакуумування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; процес отримання вакууму і технологічний режим; будову, принцип роботи ежекторів, основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; призначення та схему комунікацій; режим догляду за устаткуванням; правила відбору проб; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес створення в дистиляційних колонах вакууму ежекторними блоками, вакуум-ресиверами, плівковими випарниками та вакуум-насосами тощо і конденсації парів вуглеводнів у виробництві синтетичних жирних кислот. Контролює та регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Провадить аналізи. Стежить за станом і роботою устаткування. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Бере участь у ремонтних роботах основного та допоміжного устаткування.