Категорія - Фахівці |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: структуру підприємства; схеми водопровідних мереж, насосних станцій; джерела водопостачання; зони роботи насосних станцій, зони розподілу води; місцезнаходження загазованих камер і колодязів на мережах району; правила технічної експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених пунктів; правила користування комунальним водопроводом і каналізацією; будівельні норми щодо зовнішніх мереж водопостачання і каналізації; керівні і нормативні матеріали щодо організації та нормування праці; положення про проведення планово-запобіжного ремонту на водопровідних та каналізаційних мережах і спорудах; основи економіки та організації виробництва; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує надійну експлуатацію водопровідних та каналізаційних мереж і споруд на них. Видає змінне нормоване завдання на виконання профілактичних робіт на мережах. Проводить інструктаж і видає наряди-допуски слюсарям на аварійно-відновлювальні роботи на мережах. Перевіряє забезпеченість аварійних бригад необхідними інструментами, матеріалами та засобами індивідуального захисту. Постійно підтримує зв'язок з бригадами слюсарів аварійно-відновлювальних робіт. Подає заявки на необхідну для виконання робіт кількість машин і механізмів. Веде облік їх роботи. Негайно повідомляє диспетчера, начальника районної мережі про виникнення пошкоджень на мережах, вживає заходів щодо їх локалізації та ліквідації. Веде в журналах та в іншій технічній документації реєстрацію нарядів, вхідних та вихідних телефонограм, облік роботи автотранспорту, виконаних (невиконаних) робіт (нарядів), часу закривання (відкривання) запірної арматури, результатів огляду важливих об'єктів, виконання графіка планово-запобіжних ремонтів. Оформляє документацію на виконання робіт, пов'язаних з розриттями (викликає працівників інженерних служб міста та інформує виконавчі органи влади про виконання таких робіт). Складає схеми відключення, переключання трубопроводів для здійснення ремонтно-експлуатаційних робіт. Забезпечує збереженість майна й устаткування підприємства з експлуатації мереж району. Контролює додержання трудової та виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.