Інструкція для посади "Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - структуру підприємства;
      - схеми водопровідних мереж, насосних станцій;
      - джерела водопостачання;
      - зони роботи насосних станцій, зони розподілу води;
      - місцезнаходження загазованих камер і колодязів на мережах району;
      - правила технічної експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених пунктів;
      - правила користування комунальним водопроводом і каналізацією;
      - будівельні норми щодо зовнішніх мереж водопостачання і каналізації;
      - керівні і нормативні матеріали щодо організації та нормування праці;
      - положення про проведення планово-запобіжного ремонту на водопровідних та каналізаційних мережах і спорудах;
      - основи економіки та організації виробництва;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує надійну експлуатацію водопровідних та каналізаційних мереж і споруд на них.

2.2. Видає змінне нормоване завдання на виконання профілактичних робіт на мережах.

2.3. Проводить інструктаж і видає наряди-допуски слюсарям на аварійно-відновлювальні роботи на мережах.

2.4. Перевіряє забезпеченість аварійних бригад необхідними інструментами, матеріалами та засобами індивідуального захисту.

2.5. Постійно підтримує зв'язок з бригадами слюсарів аварійно-відновлювальних робіт.

2.6. Подає заявки на необхідну для виконання робіт кількість машин і механізмів.

2.7. Веде облік їх роботи.

2.8. Негайно повідомляє диспетчера, начальника районної мережі про виникнення пошкоджень на мережах, вживає заходів щодо їх локалізації та ліквідації.

2.9. Веде в журналах та в іншій технічній документації реєстрацію нарядів, вхідних та вихідних телефонограм, облік роботи автотранспорту, виконаних (невиконаних) робіт (нарядів), часу закривання (відкривання) запірної арматури, результатів огляду важливих об'єктів, виконання графіка планово-запобіжних ремонтів.

2.10. Оформляє документацію на виконання робіт, пов'язаних з розриттями (викликає працівників інженерних служб міста та інформує виконавчі органи влади про виконання таких робіт).

2.11. Складає схеми відключення, переключання трубопроводів для здійснення ремонтно-експлуатаційних робіт.

2.12. Забезпечує збереженість майна й устаткування підприємства з експлуатації мереж району.

2.13. Контролює додержання трудової та виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного та каналізаційного господарства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.