* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник сепарування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника сепарування 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес сепарування; параметри технологічного режиму; будову устаткування, яке обслуговується; схему комунікацій; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; правила відбору проб та методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес сепарування емульсій, суспензій, рідини та газової суміші, твердих продуктів на сепараторах різної конструкції. Регулює рівень і тиск у сепараторах, швидкість обертання, питому вагу рідин, які розділяються, візуально, за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Усуває причини відхилень від заданих параметрів процесу сепарування. Провадить аналізи, які передбачені робочою інструкцією. Обслуговує технологічне устаткування: повітряні, рідинні, обертові та інші типи сепараторів, реторти, ділильні колони, промивні апарати, екстрактори, відстійники, дезінтегратори, циклони, збірники, контрольно-вимірювальні прилади, арматуру, комунікації та інше устаткування. Приймає устаткування з ремонту.