* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник сепарування 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника сепарування 1 розряду - не менше 0,5 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес сепарування; параметри технологічного режиму; будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується; схему комунікацій; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує окремі операції процесу сепарування емульсій, суспензій, рідини та газової суміші, твердих продуктів на сепараторах різної конструкції. Готує сировину. Завантажує сепаратори за допомогою насосів, стиснутого повітря, вакуумом або самопливом. Обслуговує технологічне устаткування. Вивантажує продукт за допомогою насосів, стиснутого повітря, вакуумом або самопливом. У разі потреби дезинфікує та обробляє приміщення та устаткування для створення стерильних та напівстерильних умов роботи. Відбирає проби.