* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник сепарування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника сепарування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес сепарування; параметри технологічного режиму; будову та правила обслуговування устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему комунікацій; правила відбору проб та методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес сепарування на багатокамерних та електромагнітних сепараторах, безперервно діючих флорентійських посудинах, а також сепарування у виробництві препаратів біосинтезу або бактерійних та вірусних препаратів та керує апаратниками нижчої кваліфікації. Приймає сировину. Дозує її в апарати. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, за станом та роботою устаткування. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Провадить контрольні аналізи. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.