* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність
Інструкція для посади "Генеральний директор національного театрально-видовищного підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі культури за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; основи трудового законодавства України; чинні нормативні акти, що регулюють творчо-виробничу і господарсько-фінансову діяльність театрально-видовищного підприємства; постанови та рішення Кабінету Міністрів, Міністерства культури і мистецтв України; економіку, організацію, основи та специфіку театрально-видовищного виробництва; сучасні методи господарювання та управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності національного театрально-видовищного підприємства. Організує роботу та ефективну взаємодію виробничих одиниць, відділів та інших структурних підрозділів національного театрально-видовищного підприємства. Відповідно до чинного законодавства забезпечує виконання завдань національного театрально-видовищного підприємства, що направлені на формування та задоволення потреб населення у сценічному, музичному та цирковому мистецтві, соціальний розвиток колективу. Вживає заходів щодо ефективного використання і зберігання закріпленого за національним театрально-видовищним підприємством державного майна. Розробляє та практично реалізує найважливіші державні програми у сфері культури. Спрямовує колектив на визнання його творчого авторитету на загальнодержавному і міжнародному рівнях. Діє від імені національного театрально-видовищного підприємства. Представляє його інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах і установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах. Відкриває у банках рахунки. Користується правом розпорядження коштами. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників. Укладає договори та контракти. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов'язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників, склади постановочних груп і виконавців, ескізи та макети оформлення, плани робіт над новими і капітально-поновленими постановками (програмами), визначає їх готовність і терміни випуску, календарні плани поточного репертуару. Вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення. Організує весь комплекс робіт з прокату поточного репертуару на стаціонарі, під час виїздів та гастролей. Вживає заходів щодо забезпечення національного театрально-видовищного підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці. Забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам генерального директора, керівникам функціональних підрозділів національного театрально-видовищного підприємства. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку.