Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Головний збагачувач", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; перспективи розвитку та технологію гірничого виробництва і збагачення; виробничі потужності і режими роботи збагачувальних фабрик; технічні вимоги до сировини та продуктів збагачення; вимоги організації праці при проектуванні технологічних процесів; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід підприємств у галузі збагачення корисних копалин; основи економіки та організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства та законодавства про охорону природи, надр; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує розробленням заходів щодо вдосконалення технології збагачення вугілля, механізації робіт на збагачувальних фабриках. Забезпечує: виконання планів збагачення, розсортування вугілля та випуску сортового палива; дотримання технологічної і виробничої дисципліни на збагачувальних (брикетних) фабриках, поверхневих технологічних комплексах, установках. Організовує: освоєння виробничих потужностей збагачувальних (брикетних) фабрик, введення в дію нових машин і механізмів; розроблення і впровадження організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці, поліпшення якості перероблюваного вугілля, зниження собівартості продукції, розроблення проектів стандартів та технічних умов на якість вугілля на підприємствах об'єднання; промислові випробування нового вуглезбагачувального обладнання та технологічних процесів вуглезбагачення; розроблення проектів нормативно-технічної документації на продукцію, що випускається із відходів видобування та збагачення вугілля; підготовку та впровадження заходів щодо збільшення ресурсів вугілля для коксування та іншої мети. Бере участь: у розробленні довготермінових програм розвитку об'єднання, планів збагачення вугілля, науково-дослідних робіт щодо збагачення та комплексного використання відходів видобування і збагачення вугілля; у плануванні сировинних баз збагачувальних (брикетних) фабрик; у визначенні потреби в збагачувальному обладнанні і матеріалах; у розробленні проектно-кошторисної документації на будівництво та реконструкцію збагачувальних фабрик; у погодженні технічних умов на якість відвантажуваних вугілля і продуктів збагачення; у перевірках дотримання на фабриках правил охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; в розслідуванні нещасних випадків і аварій та розробленні заходів щодо їх запобігання. Аналізує техніко-економічні показники роботи збагачувальних фабрик; баланс продуктів збагачення. Складає: графіки освоєння виробничих потужностей збагачувальними (брикетними) фабриками, установками та сортувалками; плани завезення рядового (несортованого) вугілля; план заміни та модернізації застарілого обладнання. Контролює: дотримання технології виробництва та використання збагачувального обладнання відповідно до затверджених норм; виконання заходів щодо поліпшення якості продуктів збагачення; забезпечення фабрик сировиною та залізничними вагонами, необхідними матеріалами та запасними частинами; дотримання режиму роботи фабрик та ефективне використання робочого часу. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.