Категорія - Керівники |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Головний зберігач фондів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки, що відповідає профілю музею (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж музейної роботи не менше 3 років, з них не менше 2 років у фондах музею.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури; нормативні і керівні матеріали з питань музейної роботи; порядок обліку та зберігання музейних фондів; технологію реставрації експонатів; основи музеєзнавства; обладнання фондосховищ; передовий досвід роботи вітчизняних і зарубіжних музеїв; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує цілісність і недоторканість музейних цінностей, що знаходяться в експлуатації музею і фондосховищі. Організує суворий облік фондів музею. На основі діючих нормативних документів здійснює керівництво роботою з обліку, зберігання, консервації і реставрації музейних цінностей. Організує роботу з виявлення музейних предметів, що потребують реставрації, а також проведення заходів, що забезпечують збереження фондів. Розробляє заходи, що спрямовані на поліпшення, зберігання і обліку музейних фондів, удосконалення реставраційних робіт. Організує планування роботи із збереження, розробки графіків проведення реставраційних робіт, своєчасне складання заявок на необхідні матеріали і обладнання. Розробляє правила та інструкції, що визначають порядок організації обліку, охорони і зберігання фондів, видачі музейних експонатів для експозицій, виставок згідно з запитами установ і організацій, а також роботу відвідувачів у фондосховищі. Готує до публікації каталоги колекцій, огляди матеріалів фонду, методичні рекомендації. Веде науково-дослідну роботу, виступає з лекціями і доповідями на нарадах, конференціях і семінарах музейних працівників, проводить консультації. Контролює дотримання працівниками музейних інструкцій, виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, протипожежного захисту. Організує облік і встановлену звітність. Є головою реставраційної ради.