Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Головний спеціаліст-юрисконсульт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або за фахом в інших сферах не менше 4 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, акти законодавства, що стосуються діяльності Держспецзв'язку, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, нормативно-правові акти Держспецзв'язку, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують фінансово-господарську, фінансову та правову діяльність центру; цивільне, трудове, фінансове, адміністративне, кримінальне право; бюджетне, податкове та екологічне законодавство; порядок систематизації, обліку та ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій; порядок підготовки проектів нормативних актів; порядок укладення та оформлення договорів і угод; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основи трудового законодавства; правила ділового етикету; основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює координацію та методичне керівництво забезпеченням правової роботи з питань діяльності центру. Організовує і забезпечує контроль та аналіз стану справ за визначеним напрямом правової роботи. Бере участь в аналізі нормативних актів та інших документів, що регулюють діяльність центу з питань стандартизації, сертифікації, захисту інформації, забезпечення надійності спеціального зв’язку в системі державних органів тощо. Здійснює підготовку письмових висновків з правових питань, що належать до його компетенції, до нормативних документів з наданням зауважень, змістовних роз’яснень та пропозицій. Готує пропозиції стосовно перегляду та внесення змін і доповнень до чинних нормативно-правових актів з питань діяльності центру. Забезпечує розгляд проектів контрактів, договорів та угод, що стосуються діяльності центру. У межах наданих повноважень представляє інтереси центру у судах та складає позовні заяви до судових органів. Надає методичну допомогу та консультації з правових питань, що належать до його компетенції, особовому складу центру. За дорученням керівництва бере участь у роботі тимчасових та постійних комісій, які створюються у центрі. Забезпечує розробку та здійснення організаційно-практичних заходів з дотриманням вимог чинного законодавства щодо збереження державної власності, соціального захисту особового складу, додержання фінансової дисципліни, притягнення, за необхідності, посадових осіб до матеріальної відповідальності. Забезпечує у межах своєї компетенції дотримання порядку використання інформації з обмеженим доступом. Організовує та бере участь у семінарах, конференціях, тренінгах та інших навчальних заходах. Виконує інші службові завдання та доручення керівництва у межах своїх повноважень.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти інтереси центру у суді та інших державних органах; отримувати у межах наданих повноважень від структурних підрозділів центру матеріали, необхідні для виконання службових обов’язків; брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах з питань практики застосування нормативно-правових актів; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо змін та доповнень до нормативно-правових актів, притягнення до відповідальності посадових осіб, з вини яких заподіяно шкоду, вдосконалення роботи підрозділу правового забезпечення, захисту прав та інтересів центру.