Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Машиніст землесосної установки 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста землесосної установки 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову й принцип роботи обслуговуваних землесосів (ґрунтових насосів) та іншого застосовуваного обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури; конструкцію та схему розміщення пускової запірної арматури, зумпфів, пульпозбірників, трубопроводів; правила пуску й зупинки землесосів, обслуговування працюючого обладнання та пристроїв, промивання трубопроводів; найвигідніший режим роботи; способи запобігання гідравлічному удару, виявлення та усунення неполадок; фізико-механічні властивості гірських порід, що розробляються; фізичні й хімічні властивості води та гідросуміші; допустиму концентрацію твердих частинок у гідросуміші; характеристику землесосів та приводів до них, допустиме навантаження в процесі їх роботи; основні знання з електротехніки, гідравліки та механіки; основи електрослюсарної справи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує обслуговування землесосних станцій, установок (агрегатів), крім привибійних, з сумарною продуктивністю понад 10000 куб.м/г гідросуміші (пульпи, суспензії), або привибійних землесосних установок з сумарною продуктивністю до 2000 куб.м/г і більше, під час застосування їх у гідромеханізації на відкритих гірничих роботах; огляд, пуск, встановлення необхідного режиму роботи та зупинку двигунів, установок (агрегатів), землесосів (ґрунтових насосів) усіх систем; регулювання подавання води та гідросуміші (пульпи, суспензії). Проводить підтримування заданого режиму роботи й тиску рідин, концентрації твердих частинок у гідросуміші; координацію режиму роботи гідромонітора та насосної станції. Спостерігає за показаннями контрольно-вимірювальної апаратури. Здійснює перевірку стану обслуговуваного обладнання й арматури, закріпленої дільниці трубопроводів та догляд за ними; промивання землесосів та трубопроводів; огляд, регулювання землесосів, гідронапірних систем, контрольних приладів, автоматики та запобіжних пристроїв. Спостерігає за станом всмоктувального трубопроводу, приймальних зумпфів, пульповодних канав та виконує їх очищення. Проводить набивання сальників. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання. Бере участь у ремонтах та на роботах із пересування обладнання та трубопроводів на нове місце. Веде встановлену документацію.