Інструкція для посади "Машиніст землесосної установки 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст землесосної установки 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста землесосної установки 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову й принцип роботи обслуговуваних землесосів (ґрунтових насосів) та іншого застосовуваного обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури;
      - конструкцію та схему розміщення пускової запірної арматури, зумпфів, пульпозбірників, трубопроводів;
      - правила пуску й зупинки землесосів, обслуговування працюючого обладнання та пристроїв, промивання трубопроводів;
      - найвигідніший режим роботи;
      - способи запобігання гідравлічному удару, виявлення та усунення неполадок;
      - фізико-механічні властивості гірських порід, що розробляються;
      - фізичні й хімічні властивості води та гідросуміші;
      - допустиму концентрацію твердих частинок у гідросуміші;
      - характеристику землесосів та приводів до них, допустиме навантаження в процесі їх роботи;
      - основні знання з електротехніки, гідравліки та механіки;
      - основи електрослюсарної справи.

1.4. Машиніст землесосної установки 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст землесосної установки 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст землесосної установки 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст землесосної установки 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує обслуговування землесосних станцій, установок (агрегатів), крім привибійних, з сумарною продуктивністю понад 10000 куб.м/г гідросуміші (пульпи, суспензії), або привибійних землесосних установок з сумарною продуктивністю до 2000 куб.м/г і більше, під час застосування їх у гідромеханізації на відкритих гірничих роботах; огляд, пуск, встановлення необхідного режиму роботи та зупинку двигунів, установок (агрегатів), землесосів (ґрунтових насосів) усіх систем; регулювання подавання води та гідросуміші (пульпи, суспензії).

2.2. Проводить підтримування заданого режиму роботи й тиску рідин, концентрації твердих частинок у гідросуміші; координацію режиму роботи гідромонітора та насосної станції.

2.3. Спостерігає за показаннями контрольно-вимірювальної апаратури.

2.4. Здійснює перевірку стану обслуговуваного обладнання й арматури, закріпленої дільниці трубопроводів та догляд за ними; промивання землесосів та трубопроводів; огляд, регулювання землесосів, гідронапірних систем, контрольних приладів, автоматики та запобіжних пристроїв.

2.5. Спостерігає за станом всмоктувального трубопроводу, приймальних зумпфів, пульповодних канав та виконує їх очищення.

2.6. Проводить набивання сальників.

2.7. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання.

2.8. Бере участь у ремонтах та на роботах із пересування обладнання та трубопроводів на нове місце.

2.9. Веде встановлену документацію.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст землесосної установки 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст землесосної установки 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст землесосної установки 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст землесосної установки 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст землесосної установки 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст землесосної установки 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст землесосної установки 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст землесосної установки 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст землесосної установки 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст землесосної установки 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст землесосної установки 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст землесосної установки 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст землесосної установки 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст землесосної установки 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст землесосної установки 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст землесосної установки 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.