Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Черговий з видання довідок", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються адміністративно-господарського обслуговування пасажирських перевезень; правила перевезення пасажирів автомобільним транспортом; організацію інформаційно-довідкової роботи; порядок користування довідковими матеріалами; правила користування засобами зв'язку; основи організації праці; основи законодавства про працю.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Видає пасажирам безпосередньо або телефоном необхідні довідки за допомогою довідкових матеріалів щодо розкладу руху автобусів, правил перевезень багажу та з інших питань, що пов'язані з транспортним обслуговуванням пасажирів. Своєчасно оновлює довідкові матеріали та вносить до них зміни на основі відповідних рішень або вказівок. Видає на вимогу пасажирів письмові довідки щодо запізнення автобусів. Веде необхідний облік та звітність. Вносить пропозиції з удосконалення роботи довідкової служби, поліпшення культури обслуговування пасажирів. Стежить за правильністю інформації, що знаходиться в автоматичних довідкових установках, і вносить необхідні зміни.