Категорія - Фахівці |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Диспетчер автомобільного транспорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Старший диспетчер: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією диспетчера - не менше 2 років (у тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року). Диспетчер: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи на даному підприємстві - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: нормативно-правові акти, методичні матеріали з питань організації оперативного управління рухом автомобільного транспорту; порядок оформлення і обробки дорожніх листів; правила перевезень пасажирів і багажу; правила перевезень вантажів (у тому числі небезпечних, великовагових, негабаритних); правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; основи правил дорожнього руху; порядок здійснення обліку та аналізу результатів роботи автотранспортних засобів; форми звітності; організаційну техніку і засоби механізації оперативного обліку і регулювання процесу перевезень; основи економіки, організацію ремонтного виробництва і управління; основи законодавства про працю.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оперативне регулювання процесу перевезень. Забезпечує оформлення, видачу та приймання дорожніх листів та інших документів, які відображують роботу, виконану водіями. Перевіряє правильність їхнього оформлення, наявність реквізитів і штампів. Здійснює реєстрацію дорожньої документації та облік роботи автотранспортних засобів, контролює правильність записів показань спідометра, отримання і залишків пального. Виявляє в дорожніх листах записи про допущені водіями порушення правил дорожнього руху і доповідає про них керівництву. Контролює дотримання водіями транспортної дисципліни. Здійснює оперативний зв'язок із замовниками перевезень, навантажувально-розвантажувальними пунктами, автовокзалами, автостанціями для забезпечення узгодженої оперативної організації перевезень. Здійснює постійний контроль за виконанням графіків руху автобусів на лінії та вживає заходів щодо дотримання графіків та інтервалів руху автобусів. Здійснює перерозподіл автобусів між маршрутами залежно від величини пасажиропотоку. Вживає заходів щодо забезпечення резервними автобусами у разі виникнення технічних несправностей на лінії, скорочення інтервалів руху автобусів на маршруті, оперативного перерозподілу автобусів з маршруту на маршрут. Здійснює оперативний облік, контроль і аналіз результатів роботи автотранспортних засобів та навантажувально-розвантажувальних механізмів. Вживає заходів з оперативного врегулювання порушень транспортного процесу. Організовує в необхідних випадках надання своєчасної технічної допомоги рухомому складу на лінії. Складає оперативні зведення про роботу за зміну. Отримує та доводить до водіїв повідомлення про умови та особливості перевезень на маршрутах, стан доріг, особливості руху на окремих ділянках, а також зведення метеослужби та прогнози погоди.