Категорія - Професіонали |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Випусковий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням у видавництві - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері; методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників; технологію редакційно-видавничого процесу й поліграфічного виробництва; чинні технологічні інструкції на процеси поліграфічного виробництва; правила підготовлення видавничих оригіналів та випуску видань; основи економіки, управління, організації виробництва, авторського права й трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує своєчасне і якісне виконання поліграфічним підприємством замовлень, прийнятих від видавництва. Налагоджує виробничі зв'язки видавництва з друкарнею, передає і технічно оформляє замовлення, вирішує питання, що виникають у процесі виробництва. Контролює своєчасність проходження видавничих матеріалів на всіх стадіях редакційно-виробничого процесу згідно із затвердженим у видавництві й погодженим з друкарнею графіком випуску видання. Доповідає завідувачу виробничого відділу підприємства про випадки відхилень від видавничої специфікації та порушень строків, передбачених у графіку. Приймає від друкарні верстки, звірки, чисті аркуші та сигнальні примірники і перевіряє відповідність їх технологічним інструкціям. У разі недоброякісного виконання робіт повертає замовлення на доопрацювання. Здійснює вичитування і скорочення текстів, контролює верстання сторінок періодичного видання, приймає оперативні рішення стосовно коригування матеріалу, підготованого до друкування. Реєструє зауваження до чергового номера періодичного видання, бере участь в організації випуску наступного номера. Готує матеріали для проведення творчих і виробничих нарад.