Категорія - Керівники |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Завідувач відділу електронних мультимедійних видань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у галузі книговидання; основи авторського права й трудового законодавства; технологію редакційно-видавничих, поліграфічних процесів, відтворення інформації; редакційне та поліграфічне устаткування; методики й технології створення електронних видань; обчислювальну математику; мови програмування; програмне забезпечення; передовий вітчизняний та світовий досвід створення і розповсюдження електронних видань; технічні засоби запису інформації на оптичні та магнітні носії; методику техніко-економічного обґрунтування вибору технології виготовлення видань; порядок укладення і виконання договорів та трудових угод; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу видавництва з випуску електронних мультимедійних видань. Очолює проведення теоретичних та експериментальних досліджень, розроблення методик і технологій створення видань. Керує роботою з програмного забезпечення, конфігурування та експлуатації комп'ютерної видавничої системи й проектування сценарію видання. Контролює виготовлення технічної та нормативної документації для нових технологій, впровадження результатів досліджень у виробництво. Забезпечує виконання комплексного функціонального аналізу видання, узгодження його основних параметрів з нормативною базою та можливостями виробництва. Керує вибором оптимальної схеми виготовлення видання, техніко-економічним обґрунтуванням доцільної технології. Визначає ефективність функціонування видання залежно від умов його використання. Координує виконання робіт у відділі з іншими підрозділами видавництва та замовниками. Розподіляє роботу серед підлеглих, стежить за раціональним завантаженням комп'ютерного обладнання. Контролює та аналізує виконання виробничих завдань. Виявляє причини виникнення неякісної продукції та розробляє заходи щодо їх запобігання. Здійснює добір кадрів, забезпечує умови підвищення їх кваліфікації. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни. Відповідає за збереження комп'ютерних систем і технологічного обладнання.