Категорія - Робітники |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста рентгено-, гамма-графування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: електричні схеми рентгенівської, радіографічної апаратури для іонізаційного і сцинтиляційного контролю; взаємодію випромінювання великої енергії з просвічуваною речовиною; основи ксерографії; розрахунок допустимих доз випромінювання, відстаней від джерел і часу перебування на заданих відстанях від джерел; основні знання про будову різних прискорювачів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Просвічує вироби середньої складності. Проводить іонізаційний та сцинтиляційний контроль складних виробів. Здійснює просвічування виробів за допомогою прискорювальної техніки і гамма-установок. Здійснює просвічування відповідальних трубопроводів. Працює на ксерографічних установках. Здійснює поточний ремонт і налагодження рентгенівської і радіографічної апаратури. Проводить зарядження і перезарядження джерел випромінювання. Розшифровує рентгенограми.

Приклади робіт
Колектор паливний авіадвигуна - просвічування і розшифрування рентгенограм. Контейнери робочі - перезарядження ізотопами. Метал і шихта для металургійних цехів - просвічування. Увариші в циліндричних і шарових поверхнях - просвічування.