Інструкція для посади "Дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста рентгено-, гамма-графування 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - електричні схеми рентгенівської, радіографічної апаратури для іонізаційного і сцинтиляційного контролю;
      - взаємодію випромінювання великої енергії з просвічуваною речовиною;
      - основи ксерографії;
      - розрахунок допустимих доз випромінювання, відстаней від джерел і часу перебування на заданих відстанях від джерел;
      - основні знання про будову різних прискорювачів.

1.4. Дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Просвічує вироби середньої складності.

2.2. Проводить іонізаційний та сцинтиляційний контроль складних виробів.

2.3. Здійснює просвічування виробів за допомогою прискорювальної техніки і гамма-установок.

2.4. Здійснює просвічування відповідальних трубопроводів.

2.5. Працює на ксерографічних установках.

2.6. Здійснює поточний ремонт і налагодження рентгенівської і радіографічної апаратури.

2.7. Проводить зарядження і перезарядження джерел випромінювання.

2.8. Розшифровує рентгенограми.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Колектор паливний авіадвигуна - просвічування і розшифрування рентгенограм.

5.2. Контейнери робочі - перезарядження ізотопами.

5.3. Метал і шихта для металургійних цехів - просвічування.

5.4. Увариші в циліндричних і шарових поверхнях - просвічування.