Категорія - Робітники |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Дефектоскопіст з магнітного контролю 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з магнітного контролю 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні та електричні схеми магнітних, електромагнітних і магнітографічних дефектоскопів; основи термообробки гальванопокриття; правила ремонту електромагнітних індукційних дефектоскопів; будову приладів для визначення магнітної проникності феритної фази.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Визначає якість термооброблених деталей і сортує їх за марками матеріалу. Розбраковує вироби відповідно до кількості феритної фази. Вимірює товщину гальванічного покриття. Будує криві намагнічування. Визначає магнітну проникненість. Вибирає режим підмагнічування у разі струмовихрового контролю маломагнітних і магнітних виробів. Вибирає оптимальний режим контролю виробів струмовихровим методом.

Приклади робіт
Датчики ферозондові - визначення чутливості. Деталі стальні - визначення товщини хромового покриття. Заготовки прокатні - магнітопорошковий метод визначення тріщин. З'єднання зварні відростків, відповідальних штуцерів і приваришів з трубами - магнітопорошковий контроль. Крива гістерезису - визначення намагнічуваності. Форсунки робочі газотурбінних двигунів - магнітопорошковий контроль паяних трубопроводів.