Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Агент з розшуку вантажів та багажу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: порядок розшуку багажу та вантажів; правила ведення актово-претензійної роботи; правила перевезення багажу та вантажів; схему відповідної транспортної мережі; основні маршрути прямування транспорту до пунктів перевантаження багажу та вантажів; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює розшук багажу та вантажів за вимогами, що надійшли. Оформлює комерційні акти в разі роз'єднання багажу та вантажів від документів та незбереження багажу та вантажів. Бере участь у перевірці та готує донесення про незбереження багажу та вантажів. Приймає та обробляє вхідні та вихідні комерційні акти, телеграми, акти комісійних перевірок та експертизи. Розглядає позов і претензії щодо незбережених перевезень та готує висновки стосовно них. Бере участь у розгляді претензій в арбітражних органах. Оформлює документи на багаж та вантажі, що не розшукуються отримувачем, на їх реалізацію. Веде книги обліку розшуку багажу та вантажів та реєстрації комерційних актів. Веде картотеку на незбережені багаж та вантажі.